Werken van D.B. MITCHY ...
 
Dimiter Buyukliiski - MITCHY

De Schilderijen van Mitchy kan u terugvinden zowel in verschei-dene gallerijen als priveecollecties in Bulgarije, Duitsland, Nederland, België, US, Griekenland, Israël en zweden.
BIOGRAFIE:
- Geboren te Sofia op 07/09/1943
- Studeerd af in 1962 aan de Hoge school voor kunst in Sofia
- In 1969 haald hij zijn diploma als schilder
  aan de kunstacademie te Sofia
- Nadien volgde er wereldwijd een hele reeks tentoonstellingen

D.B. MITCHY door V.Svintila:
De kunst van Mitchy is erin geslaagd een vitale eis aan zuiver gesneden vormen, aan rationele duidelijkheid en aan klassisicme tegemoet te komen. Zijn sferische cylinders, voorwerpen en structuren zijn gemaakt hetzij uit geïdealiseerde of uit ideale materie. Het zijn niet enkel geometrische lichamen maar ook symbolen van edelijke stoffelijkheid van de wereld. Zijn werk schijnt te zeggen dat de wereld is samengesteld uit materie en juist daardoor mooi is.

Het gevoel van de kunstenaar voor architektonieken wekt terecht ons respect op, omdat hij in staat is de materiele wereld als een ideale aan te voelen, een product van de menselijke geest en de menselijke hand.

De kunstenaar heeft een overweldigende drang naar innerlijke orde, helderheid en oprechtheid. De kwaliteit hem eigen, is op natuurlijke wijze verbonden met zijn generatie en zijn tijd, maar heeft ze verheven tot een esthetisch enn moreel princiepe.

Bekijk het type van illuminatie in zijn doeken - de maximaal mogelijke belichting voor het beeld, een belichting in dewelke voorwerpen nog niet gedematerialiseerd zijn maar bestaan als omlijnde vormen en massa's. Hier en daar in de naakten en in de perfekte bol is er sfumato, een transparante tint als in een eeuwige dag.

De Algemene bezieling van het werk van Mitchy is optimisme. De voorwerpen van de stillevens en de interieurs leveren het begrip van immense ruimte, en roepen gedachten op van het oneindige en van de schoonheid van het Universum, in zulke mate dat ze het genre van het stilleven negeren of er een diepgaande nieuwe betekenis aan geven. Uitgedrukt in termen van de epistemologie zijn beide, zowel het algemene als het particuliere aanwezigheid in de enkeling als een teken en een symbool van het Universum.